Pola Moga Obroka je Umetnički Rad

pola obroka

Performans pod nazovom Pola moga obroka je umetnički rad je prvi put izveden na 50. Sazivu umetničke kolonije na Vlasini. Zamisao je da umetnica u periodu od nedelju dana jede samo polovinu svojh obroka, a da ostatak svojih sledovanja obroka fotografski dokumentuje i na taj način napravi svojevrsan kolaž. Ovaj performans zahteva od umetnice fizičku discilpinu i kontrolu jednog od osnovnih životnih poriva, a to je za preživljavanjem. U vremenu u kojem umetnici barataju malim ili nikakvim resursima a gde se od njih očekuju velika umetnička dela, Sanja Latinović osvetljava i koristi ne samo ono što ima, nego fokus stavlja na ono što nema i upravo to koristi kao svoj resurs. Preobražaj iz ne biti u biti, jedna je od glavnih karakteristika poetike Sanje Latinović. U ovom radu dolazi i do vlasničke transformacije, jer ga ona poklanja likovnoj koloniji, pošto je to jedna od obaveza učesnika saziva. Poruka rada ipak se ne odnosi samo na problem zastarelih sistema funkcionisanja likovnih kolonija, već ukazuje na čitav set prepreka sa kojima se umetnici susreću na domaćoj umetničkoj sceni. Sličnu pojavu preispituje i izložba Umetnički koeficijent, koja će se u organizaciji ULUS-a koja je održana u Paviljonu “Cvijeta Zuzorić”, i gde je bio izveden performans Sanje Latinović. Zamisao izložbe je da umetnici diskutuju o svojim umetničkim idejama koje zbog raznoraznih razloga čekaju na realizaciju. Svi dobro znamo sta leži u osnovi tih promlema. Umetnici više ne mogu  da čekaju i zbog toga Sanja Latinović pruža ono što ima, a to je polovina njenog obroka koja postaje umetnicki rad. Time ona nudi jedno od mogućih rešenja za problem produkcije, ali ujedno i opominje na položaj umetnika u našoj sredini.