Pressure

pressure-02
pressure-01

ENG
PRESSURE
Video work, 4’

The series of works in which the artist had been questioning the designated visual and semantic qualities was concluded by the work called Pressure (2011).

It was conceived as the representation of the situation which we will describe as living inside tight, artificially imposed boundaries where the pressure is so high that we often forget to breathe in properly.

Similarly to the whale from the public aquarium in the story of John Lilly, the carps crammed in this tight, glass fish tank, running out of oxygen, could have asked themselves: do all waters have walls?

The work was first shown in the Salon of the Museum of Contemporary Art, Belgrade 2011.

 

Written by: Miodrag Danilović

SRB
PRESSURE
Video rad, 4‘

Niz radova u kojima je umetnica ispitivala naznačena likovna i semantička svojstva završava se radom pod nazivom ˝Pressure˝ (2011).

Zamišljen kao prikaz situacije koju ćemo opisati kao prebivanje u tesnim, veštački nametnutim okvirima u kojima je pritisak toliki da često zaboravljamo da valjano uzmemo dah.

Kao i kit iz javnog akvarijuma u priči o Džonu Liliju, i šarani zbijeni u ovom tesnom, staklenom ribnjaku u kome ponestaje kiseonik mogli su se zapitati: da li sve vode imaju zidove? ; rad je prvi put prikazan u Salonu Muzeja savremene umetnosti, Beograd 2011.

Tekst pisao Miodrag Danilović